Умови користування

від 28 березня 2022 року

Ці Умови користування сайтом визначають загальні правила і умови користування веб-сайтом cig-poshta.in.ua, порядок реєстрації на сайті, питання персональних даних тощо. Звертаємо Вашу увагу на те, що жодне з положень цих умов і жоден з елементів змісту Сайту не може вважатися публічною офертою НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД або Продавця. Інформація про характеристики продукції, ціни та інша інформація викладені на Сайті лише у довідкових цілях та у цілях надати Вам можливість сформувати пропозицію Продавцю укласти договір купівлі-продажу.

 1. Визначення

При використанні у цих Умовах користування сайтом, якщо інше не вимагається контекстом, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1. Сайт – означає цей веб-сайт cig-poshta.in.ua

1.2. Умови користування – означають ці Умови користування сайтом cig-poshta.in.ua

1.3. ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД, Продавець або ми (в різних відмінках)– означає Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», що знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 11-А: cig-poshta.in.ua, яке є офіційним роздрібним продавцем на території України.

1.4. Допущені треті особи – означають наших афілійованих осіб і наших ліцензіарів, агентів, підрядників, зовнішніх консультантів та постачальників послуг, а також зовнішніх постачальників інформації, з якими укладені договори (контракти) на надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені та/або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені, і які відповідно до умов таких договорів (контрактів) не мають права використовувати або розкривати інформацію, за винятком випадків використання або розкриття інформації для цілей надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені та/або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені;

1.5. Продукція – це тютюнові вироби (сигарети), що виробляються/імпортуються компаніями групи Philip Morris в Україні/в Україну, інформацію про які Ви можете одержати на Сайті;

1.6. Продавець – це особа, що визначена у Умовах продажу Продукції, у якого(их) зареєстровані користувачі можуть замовити чи придбати Продукцію;

1.7. Умови продажу Продукції – це документ, який регулює відносини між Вами та Продавцем у випадку, якщо Ви замовляєте чи купуєте Продукцію через Інтернет-магазин;

 1. Користування Сайтом

2.1. Цей Сайт призначений лише для курців, яким виповнилось 18 років і старших, що проживають в Україні. Для користування Сайтом Вам необхідно ознайомитися і погодитися з цими Умовами користування. Якщо Ви не згодні з Умовами користування, Ви не можете використовувати Сайт.

2.2. Цим Сайтом володіє та користується на законних підставах НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД. За допомогою Сайту НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД прагне надавати Вам скористатися послугами он-лайн замовлення та купівлі Продукції. Вам необхідно буде ознайомитися з Умовами продажу Продукції та прийняти їх, тим самим вступивши у відповідні відносини з Продавцем.

2.3. Доступ до Сайту

Доступ до Сайту надається тільки тим особам, які відповідають наступним умовам:

– їм виповнилось 18 років;

– вони є курцями

– вони проживають на території України

 1. Припинення користування Сайтом

3.1. Для припинення користування Сайтом, Ви в будь-який момент можете звернутися з відповідною вимогою, зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном +380509520189. Додатково, в будь-який момент Ви можете звернутися з вимогою виключити Вас з бази даних повнолітніх споживачів Продукції, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 380443395918. ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» здійснить необхідні заходи для швидкої деактивації Вашої реєстрації, а також у 30-денний строк видалить Ваші персональні дані, у разі, якщо такий запит матиме місце.

 1. Права інтелектуальної власності

4.1. Цей Сайт і весь його зміст (включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення, файли, графічні об’єкти та інша інформація) є власністю ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», його афілійованих осіб і (або) третіх осіб, як це зазначено на Сайті, і (або) ліцензіарів і захищається Законом України «Про авторське право і суміжні права», товарні знаки та іншими законами України та інших країн. Якщо прямо не передбачено інше, Сайт призначений виключно для Ваших особистих потреб. Використання матеріалів цього Сайту в інших цілях (включаючи, але не обмежуючись: використання Сайту в зв’язку з підприємницькою діяльністю; внесення змін, поширення, передачу, створення, трансляцію, відтворення, публікацію, видачу ліцензій або зворотне проектування будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту; створення, передачу або продаж похідних продуктів від будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту) без попереднього письмового дозволу суворо забороняється.

          5.Зміни до цих Умов

5.1. Ми залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни до Правил користування Сайтом, як в цілому, так і будь-яких їх частин (наприклад положення про конфіденційність), тому ми рекомендуємо Вам регулярно їх переглядати.

      6.Заключні положення

6.1. Відмова від гарантій

Ви використовуєте цей Сайт під Вашу власну відповідальність. Цей Сайт надається на умовах «як є» і «як доступно». ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» і / або Допущені треті особи безумовно і в явній формі відмовляються від будь-якого виду гарантій, як ясно виражених, так і таких, що маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись: гарантії якості та придатності для тієї чи іншої конкретної мети і будь-які гарантії того, що матеріали цього Сайту не порушують будь-яких прав; доступ до даного Сайту буде безперервним і не буде схильним до помилок; що даний Сайт буде безпечний; що даний Сайт або сервери, які підтримують Сайт, не міститимуть вірусів; що інформація на цьому Сайті буде повною, точною або своєчасною. Якщо Ви завантажуєте будь-які матеріали з даного Сайту, Ви робите це виключно на Ваш особистий розсуд і під Вашу власну відповідальність. Відповідальність за будь-який збиток Вашій комп’ютерній системі чи втрату даних, які виникають в результаті завантаження таких матеріалів, лежить виключно на Вас. На додаток до вищесказаного, Ви приймаєте на себе вартість всіх витрат, необхідних для обслуговування, відновлення або виправлення такого збитку.

6.2. Обмеження відповідальності

У найбільш повному обсязі, що не є забороненим чинним законодавством, Ви розумієте та погоджуєтесь, що ні ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», ні жодна з Допущених третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, що мають відношення або виникають внаслідок Вашого використання або неможливості використовувати цей Сайт або в результаті будь-яких інших дій, які ми або будь-яка з Допущених третіх осіб зробили або не змогли зробити у зв’язку або в результаті Вашого спілкування з нами або з будь-якою із Допущених третіх осіб у зв’язку з цим Сайтом. Дані положення поширюються на помилки, упущення, переривання, несправності, затримки, комп’ютерні віруси, втрату Вами прибутку або інформації, несанкціонований доступ або порушення Ваших пересилань або Вашої інформації, а також інший матеріальний або нематеріальний збиток. Дане обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, чи стягуються збитки на підставі умов договору, в результаті недбалості або на будь-яких інших підставах, що виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використовувати або наданням інформації, послуг, продукції або матеріалів, доступних на цьому Сайті, і навіть у тому випадку, якщо ми або будь-яка Допущена третя особа виявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення таких збитків. Ми вправі у будь-який час без попереднього попередження розширити, видозмінити, призупинити або повністю закрити Сайт, або будь-яку його частину і не несемо ніякої відповідальності за це.

Цей Сайт може містити згадку або посилання на інші Сайти. Ми не несемо ніякої відповідальності, пов’язаної з використанням Вами таких Сайтів. Згадки або посилання на інші Сайти на нашому Сайті надаються тільки в інформаційних цілях, і це за жодних обставин не означає, що ми підтримуємо осіб, яким такі Сайти належать, або гарантуємо якість товарів або послуг, інформація про які міститься на таких сайтах, а також відповідаємо за акуратність і достовірність інформації, розміщеної на таких сайтах.

6.3. Відшкодування збитків

Ви погоджуєтесь відшкодувати ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» і будь-якій Допущеній третій особі, а також їх відповідним посадовим особам, директорам, працівникам, агентам, ліцензіарам і постачальникам, захистити вказаних осіб та забезпечити їх не притягнення до відповідальності у зв’язку з усіма і будь-якими збитками, відповідальністю і витратами, включаючи розумні винагороди юристів і судові витрати, що виникають у зв’язку або в результаті порушення зазначених Умов користування (включаючи, але не обмежуючись, необережні або умисні дії) Вами або будь-якими іншими особами, які здійснюють доступ на Сайт з використанням вашого інтернет-з’єднання. У разі якщо Вашими діями викликані технічні несправності Сайту або систем передачі даних між Сайтом і Вами або іншими особами, Ви погоджуєтесь нести відповідальність за будь-які збитки, включаючи розумні винагороди юристів і судові витрати, що виникають у зв’язку або в результаті таких неполадок.

6.4. Блокування доступу до Сайту

Ваш доступ на Сайт може бути заблокований у наступних випадках:

 • Ви перестали задовольняти якійсь із умов, дотримання яких необхідне для доступу до Сайту;
 • надання невірних персональних даних;
 • Ви звернулися до нас з вимогою закрити Ваш доступ на Сайт;
 • Ви з яких-небудь причин виключені з нашої бази даних повнолітніх споживачів Продукції;
 • якщо у Вас більше одного логіна.

6.5. Юрисдикція

Ці Умови користування включаючи положення про конфіденційність, а також використання Вами Сайту регулюються законодавством України, і Ви погоджуєтеся з винятковою юрисдикцією судів, розташованих в Україні, щодо будь-яких дій, спрямованих на примусове виконання цих Умов користування та Положення про конфіденційність. Ми розуміємо, що у Вас існує можливість отримати доступ до даного Сайту з будь-якої іншої юрисдикції у світі. Даний Сайт був створений відповідно до законодавства України. Афілійовані особи ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» та інші Допущені треті особи здійснюють свою діяльність в різних країнах по всьому світу і дотримуються вимог законодавства відповідних юрисдикцій, в яких вони здійснюють діяльність. Якщо будь-які матеріали на даному Сайті або Ваше використання даного Сайту порушує законодавство тієї юрисдикції, в якій ви знаходитеся в момент доступу до даного Сайту, даний Сайт не призначений для Вас, і Ви не можете використовувати цей Сайт. Ви несете відповідальність за отримання Вами інформації про законодавство тієї юрисдикції, в якій Ви знаходитесь, і за дотримання законодавства такої юрисдикції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ці Умови користування та Положення про конфіденційність застосовуються тільки до цього Сайту, і їх дія не поширюється на будь-які інші Сайти, включаючи Сайти ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» та / або будь-яких Допущених третіх осіб та / або будь-яких третіх осіб, які можуть регулюватися іншими умовами та політиками.

Умови продажу Продукції

від 28 2022 року

Ці Умови продажу Продукції визначають правила і умови, згідно із якими повнолітні курці  можуть замовити та придбати Продукцію через Сайт. Звертаємо Вашу увагу на те, що жодне з положень цієї Угоди і жоден з елементів змісту Сайту не може вважатися публічною офертою Продавця. Інформація про характеристики продукції, ціни та інша інформація викладені на Сайті лише у довідкових цілях та у цілях надати Вам можливість сформувати пропозицію Продавцю укласти договір купівлі-продажу.

 1. Визначення

При використанні у цих Умовах користування сайтом, якщо інше не вимагається контекстом, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1. Сайт – означає цей веб-сайт https://cig-poshta.in.ua

1.2. Умови користування – означають Умови користування сайтом https://cig-poshta.in.ua від 28 березня 2022 року;

1.3. Продукція – це тютюнові вироби (сигарети), що представлені на Сайті;

1.4. ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД, Продавець, – означає Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців 11- А, 04053, ідентифікаційний код юридичної особи: 41961642.

1.5. Умови продажу Продукції – означає ці Умови продажу Продукції;

 1. Порядок замовлення Продукції

2.1. Ви можете замовити Продукцію за умови, що ви ознайомились з та прийняли Умови користування Сайтом, а також ці Умови продажу Продукції, а також відповідаєте вимогам викладеним в Умовах користування, а саме: (1) Вам виповнилось 18 років, (2) Ви є курцем та (3) Ви проживаєте на території України.

2.2. Ви направляєте замовлення на продаж Вам продукції, натискаючи активне посилання «Замовити» у розділі «Кошик» на сторінці Сайту та вибравши спосіб доставки, шляхом заповнення відповідної форми. Направивши Ваше замовлення через Ви, тим самим, виражаєте намір вважати себе зобов’язаним(ою) здійснити покупку у відповідності з Вашим замовленням, у разі його прийняття.

Звертаємо Вашу увагу на те, що вартість Продукції зазначена на Сайті включає в себе податки, які можуть застосовуватися при продажі Продукції.

2.3. Ваше замовлення вважається офертою Продавцеві про укладання договору купівлі-продажу Продукції, вказаної у Вашому замовленні, на умовах, зазначених Вами при оформленні замовлення та умовами, які містяться на Сайті та у цих Умовах продажу Продукції. Продавець може на власний розсуд відмовитись від продажу Вам Продукції за Вашим замовленням (не прийняти Вашу оферту). З метою перевірки дійсності замовлення, усного підтвердження Вами Вашого віку, а також з інших питань, Продавець чи уповноважена ним особа може зв’язуватися з Вами телефоном або за допомогою інших засобів зв’язку.

2.4. Продавець підтверджує прийняття Вашого замовлення (акцептує Вашу оферту) шляхом направлення Вам текстового смс-повідомлення або повідомлення в додатку Viber, на номер який Ви вказали при формуванні замовлення, таке повідомлення буде містити номер Вашого замовлення для доставкою Нова Пошта. Електронний договір купівлі-продажу вважається укладеним в момент відправлення Вам підтвердження замовлення.

 1. Електронний договір купівлі-продажу

3.1. В момент прийняття Продавцем Вашого замовлення, між Вами та Продавцем укладається електронний договір купівлі-продажу (надалі «Договір»). Основні умови такого договору визначаються цими Умовами продажу Продукції, інформацією, зазначеною на Сайті, вибраними Вами при оформленні замовлення умовами доставки та оплати Продукції, а також чинним законодавством України.

3.2. До моменту отримання Вами продукції, підтвердження Вашого віку Продавцем або його представником, що здійснює доставку, та передавання Вам замовленої Продукції, Продавець зберігає право застави на Продукцію. В будь-якому разі, право застави Продавця не може бути припинено раніше моменту передавання Вам продукції. У випадку розірвання договору купівлі-продажу, Продавець повертає собі продукцію без погодження з Вами.

3.3. Ви маєте право відмовитися від замовлення, тобто, розірвати Договір до моменту відправлення Продукції, без накладення штрафних санкцій. Про це Ви повинні повідомити Продавця за допомогою електронної пошти або по телефону.

3.4. При неможливості підтвердження Вами досягнення 18 років в момент отримання Продукції, Продавець має право на розірвання Договору з письмовим (в тому числі електронною поштою) повідомленням Вас в односторонньому порядку. У такому випадку Продавець зобов’язаний повернути Вам кошти у повному обсязі згідно п.3.6. нижче.

3.5. Договір купівлі-продажу вважається розірваним з моменту виникнення або встановлення Продавцем  або його представником, що здійснює доставку, будь-якої з таких обставин:

3.5.1. • Ви відмовляєтесь від отримання Продукції згідно з Вашим замовленням;

3.5.2. • Ви не можете підтвердити відповідність Ваших персональних даних тим, що були вказані на Сайті при реєстрації;

3.5.3. • Ви не можете підтвердити Продавцю або підряднику, що здійснює доставку, досягнення Вами 18 років.

3.6. У випадку розірвання договору купівлі-продажу з причин, перелічених у пунктах 3.5.2, 3.5.3 даних Умов продажу Продукції Продавець повертає Вам сплачені кошти не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів з моменту повідомлення Вас про розірвання договору купівлі-продажу. У випадку розірвання договору купівлі-продажу з причини, описаної в п. 3.5.1 даних Умов продажу Продукції, спачені кошти не повертаються.

 1. Спосіб оплати

4.1. Ви можете здійснити оплату своїх замовлень шляхом On-line оплати за допомогою сервісу Liqpay: нажаль наразі усі оплачені замовлення не можуть бути змінені.

 1. Доставка

5.1. Доставка Новою  Поштою:

Сплачується відправником згідно тарифів Нової Пошти. На час воєнного стану доставка абсолютно безкоштовна!

Замовлення Новою Поштою формуються при умові повної передплати на сайті за допомогою сервісу LiqPay.

Відправка підтверджених та оплачених замовлень здійснюється кожного робочого дня.

Ми можемо з вами зв’язатись для уточнення даних, також ви можете зробити це самостійно за номером +380443395918.

5.2. Доставка УкрПоштою:

Сплачується відправником згідно тарифів Укрпошти. На час воєнного стану доставка абсолютно безкоштовна!

Замовлення Укрпоштою формуються при умові повної передплати на сайті за допомогою сервісу LiqPay.

Відправка підтверджених та оплачених замовлень здійснюється кожного робочого дня.

Ми можемо з вами зв’язатись для уточнення даних, також ви можете зробити це самостійно за номером +380443395918.

У цьому повідомленні описано, яким чином ми використовуємо в роботі своїх цифрових платформ технології відстеження (файли cookie)), а також роз’яснюється, яка саме інформація про відвідувачів збирається автоматично, і яким чином ви можете погодитися на використання технологій відстеження або відмовитися від цього.

Чому ви використовуєте технології відстеження?

У своїх цифрових платформах ми використовуємо технології відстеження в наступних цілях:

 • для забезпечення нормальної роботи цифрових платформ або підвищення ефективності їх роботи
 • для розширення функціональності наших цифрових платформ
 • для збирання інформації, яка забезпечить нам розуміння того, яким чином відвідувачі використовують наші цифрові платформи та взаємодіють зі службами і засобами комунікації
 • для забезпечення цілеспрямованої взаємодії з вами і формування індивідуального підходу

Що таке файли cookie і веб-маяки?

Прикладом технології відстеження є файли cookie. Вони являють собою текстові файли малого обсягу, які розміщуються на вашому комп’ютері при відвідуванні будь-якої цифрової платформи, а потім використовуються як засіб ідентифікації вашого комп’ютера в цілях, описаних нижче.

Файли cookie, встановлені власником цифрової платформи, називаються «основними файлами cookie», а файли cookie, встановлені іншими особами, називаються «сторонніми файлами cookie». Сторонні файли cookie дозволяють третім сторонам надавати сервіси або функції безпосередньо в цифровій платформі або за допомогою неї (наприклад, аналітика, реклама та відеоматеріали). Сторони, які встановлюють такі сторонні файли cookie, можуть розпізнавати ваш пристрій як при відвідуванні нашої цифрової платформи, так і при відвідуванні деяких інших цифрових платформ.

Веб-маяки являють собою зображення малого обсягу (ще їх називають «піксельні теги» або «прозорі GIF-файли»), які можуть бути включені в наші цифрові платформи та інформаційні бюлетені (включно з повідомленнями електронної пошти), і зазвичай використовуються спільно з файлами cookie для ідентифікації вашого пристрою або браузера, а також вашої поведінки в мережі.

Зокрема, веб-маяки не використовуватимуться, якщо ви забороняєте використання відповідного файлу cookie. Деякі з наших веб-сайтів і служб, такі як оновлення по електронній пошті, можуть містити електронні зображення, так звані «веб-маяки» (іноді їх ще називають однопіксельними GIF-файлами, прозорими GIF-файлами або піксельними тегами). Веб-маяки дозволяють нам підраховувати кількість відвідувачів, що переглянули матеріали на наших веб-сайтах або сторінках. У електронних повідомленнях та інформаційних бюлетенях веб-маяки дозволяють нам визначити кількість користувачів, які їх прочитали. Також веб-маяки дозволяють нам накопичувати статистичну інформацію про дії та функції, які цікавлять вас найбільше, щоб забезпечити формування більш індивідуалізованого контенту. Ми не використовуємо веб-маяки для отримання доступу до ваших особистих даних без вашої згоди.

Яку саме інформацію збирають ваші засоби відстеження?
Чи можу я контролювати їх використання?

Ми використовуємо технології відстеження для збирання певної інформації про пристрої, які отримують доступ до наших цифровим платформ (а отже, і про відвідувачів, які їх використовують). У наведеній нижче таблиці показані типи інформації та способи, за допомогою яких ви можете контролювати її збирання:

Категорія технології Мета застосування технології Приклад використання Тип інформації, яка збирається Як ви можете контролювати застосування технології
Суворо необхідна Забезпечення роботи цифрової платформи та її функцій. Коректне відображення контенту на вашому пристрої. IP-адреса пристрою, тип браузера, розподільна здатність екрана. Оскільки збирання такої інформації є критично важливим для коректної роботи цифрової платформи та її служб, ви не можете відмовитися від неї.
Функціональність Забезпечення зручності роботи з цифровою платформою і її функціями. Дозволяє запам’ятати вас, ваші уподобання і налаштування, завдяки чому вам не буде потрібно вводити цю інформацію при кожній зміні сторінки, наприклад:
• якщо ви увійшли в безпечну зону
• якщо ви вибрали потрібну мову
• якщо ви вибрали регіональні налаштування.
IP-адреса пристрою разом із введеною вами інформацією про уподобання, такі як мова інтерфейсу або регіональні налаштування. Щоб дізнатися, як за допомогою налаштувань вашого браузера відмовитися від файлів cookie, які забезпечують функціональність, натисніть тут. Слід пам’ятати, що така відмова може вплинути на роботу функцій використовуваної цифрової платформи. Щоб з’ясувати, як управляти налаштуваннями конфіденційності та збереження файлів cookie для Flash, натисніть тут.
Оцінка роботи та продуктивності Дозволяє нам вдосконалити та покращити роботу нашої цифрової платформи. Забезпечується розуміння того, як люди використовують нашу платформу або наскільки добре вона функціонує. Однак при використанні цих технологій ми отримуємо тільки анонімну інформацію: інформація, зібрана за допомогою таких технологій, обмежена таким чином, що дозволяє ідентифікувати тільки територію знаходження користувача. Перед тим, як така інформація надходить до нас, вона структурується. Кількість відвідувачів, місцезнаходження, із яких вони ввійшли на нашу цифрову платформу, а також способи, якими вони використовують нашу цифрову платформу (включно з найбільш популярними сторінками, способами навігації на сайті, часом, проведеним на сайті, повідомленнями про помилки тощо). Ви можете відмовитися від експлуатаційних файлів cookie, скориставшись налаштуваннями свого браузера; зауважимо, що шляхи налаштування відрізняються в різних браузерах, тому слід користуватися меню довідки свого браузера або натиснути тут. Методи контролю використання файлів cookie, встановлених сервісами Google, див. нижче.
Цілеспрямована взаємодія або реклама Служить для формування адресної реклами для користувача. Salesforce задіюють треті сторони для відстеження, аналізу, використання та структурування статистичної інформації, отриманої від відвідувачів цифрової платформи. IP-адреси та інша інформація з веб-маяків (які можуть перебувати на цифровій платформі, у повідомленнях електронної пошти або на цифрових платформах третьої сторони). Для отримання додаткової інформації про ці та інші рекламні мережі, а також вказівок про те, як можна від них відмовитися, слід натиснути тут і тут. Щоб з’ясувати, як керувати налаштуваннями конфіденційності та збереження файлів cookie для Flash, натисніть тут. Ви все одно можете отримувати рекламні оголошення, у яких не зацікавлені.

Також ви можете керувати файлами cookie свого браузера за допомогою його налаштувань.

Чи використовуєте ви Google analytics або інші аналітичні інструменти
для веб-сайтів

У цій контактній точці використовується Google Analytics — аналітичний сервіс, що надається компанією Google, Inc. («Google»). Для аналізу того, як користувачі використовують контактну точку, Google Analytics використовує файли cookie. Інформація про те, як ви використовуєте контактну точку (включно з вашою IP-адресою), формується за допомогою файлів cookie, а потім передається на сервери компанії Google, розташовані в США. Далі, незалежно від місцезнаходження кожної IP-адреси (чи то держави-члени Європейського Союзу, інші сторони Угоди про Європейський економічний простір або інші країни), компанія Google анонімізує останній октет IP-адреси (для адрес IPv4) або останні 80 біт (для адрес IPv6) (процес, який називають «IP-маскування»). Компанія Google робить це тому, що ми активували систему «anonymizeIP» для всіх країн. Нарешті, компанія Google зберігає анонімні дані на серверах, розташованих на території США. Google використовує цю інформацію від нашого імені для оцінки використання вами контактної точки, складання для нас звітів про діяльність веб-сайту та надання нам інших послуг, пов’язаних із діяльністю контактних точок і використанням Інтернету. Компанія Google не пов’язує вашу IP-адресу з будь-якими іншими збереженими даними.

Як вже пояснювалося в наведеній вище таблиці, ви можете заборонити сервісу Google збирання та використання даних (файлів cookie та IP-адрес), завантаживши та встановивши модуль браузера тут.

Для отримання додаткової інформації, яка стосується умов використання нами сервісу Google Analytics, скористайтеся цими посиланнями. Зовнішнє посилання, інформація, яку Google надає щодо конфіденційності та безпеки даних, а також повідомлення про конфіденційність даних Google.

 

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД»
04053, г. Київ, ул. Січових Стрільців, буд.11а

Ліцензія
№ 26590311202301612 від 28.04.2023, дата видачі: 24.04.2023, дійсна: з 28.04.2023 до 28.04.2024

КЛІЄНТСЬКА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ

Ми готові відповісти на всі Ваші запитання за телефоном гарячої лінії +380443395918. Клієнтська служба працює щодня з 9.00 до 18.00.

Зателефонуйте нам: +380443395918 (дзвінки на території України безкоштовні)