Условия использования

від 28 березня 2022 року

Ці Умови користування сайтом визначають загальні правила і умови користування веб-сайтом cig-poshta.in.ua, порядок реєстрації на сайті, питання персональних даних тощо. Звертаємо Вашу увагу на те, що жодне з положень цих умов і жоден з елементів змісту Сайту не може вважатися публічною офертою НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД або Продавця. Інформація про характеристики продукції, ціни та інша інформація викладені на Сайті лише у довідкових цілях та у цілях надати Вам можливість сформувати пропозицію Продавцю укласти договір купівлі-продажу.

  1. Визначення

При використанні у цих Умовах користування сайтом, якщо інше не вимагається контекстом, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1. Сайт – означає цей веб-сайт cig-poshta.in.ua

1.2. Умови користування – означають ці Умови користування сайтом cig-poshta.in.ua

1.3. ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД, Продавець або ми (в різних відмінках)– означає Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», що знаходиться за адресою: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 11-А: cig-poshta.in.ua, яке є офіційним роздрібним продавцем на території України.

1.4. Допущені треті особи – означають наших афілійованих осіб і наших ліцензіарів, агентів, підрядників, зовнішніх консультантів та постачальників послуг, а також зовнішніх постачальників інформації, з якими укладені договори (контракти) на надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені та/або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені, і які відповідно до умов таких договорів (контрактів) не мають права використовувати або розкривати інформацію, за винятком випадків використання або розкриття інформації для цілей надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені та/або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені;

1.5. Продукція – це тютюнові вироби (сигарети), що виробляються/імпортуються компаніями групи Philip Morris в Україні/в Україну, інформацію про які Ви можете одержати на Сайті;

1.6. Продавець – це особа, що визначена у Умовах продажу Продукції, у якого(их) зареєстровані користувачі можуть замовити чи придбати Продукцію;

1.7. Умови продажу Продукції – це документ, який регулює відносини між Вами та Продавцем у випадку, якщо Ви замовляєте чи купуєте Продукцію через Інтернет-магазин;

  1. Користування Сайтом

2.1. Цей Сайт призначений лише для курців, яким виповнилось 18 років і старших, що проживають в Україні. Для користування Сайтом Вам необхідно ознайомитися і погодитися з цими Умовами користування. Якщо Ви не згодні з Умовами користування, Ви не можете використовувати Сайт.

2.2. Цим Сайтом володіє та користується на законних підставах НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД. За допомогою Сайту НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД прагне надавати Вам скористатися послугами он-лайн замовлення та купівлі Продукції. Вам необхідно буде ознайомитися з Умовами продажу Продукції та прийняти їх, тим самим вступивши у відповідні відносини з Продавцем.

2.3. Доступ до Сайту

Доступ до Сайту надається тільки тим особам, які відповідають наступним умовам:

– їм виповнилось 18 років;

– вони є курцями

– вони проживають на території України

  1. Припинення користування Сайтом

3.1. Для припинення користування Сайтом, Ви в будь-який момент можете звернутися з відповідною вимогою, зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном +380509520189. Додатково, в будь-який момент Ви можете звернутися з вимогою виключити Вас з бази даних повнолітніх споживачів Продукції, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 380443395918. ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» здійснить необхідні заходи для швидкої деактивації Вашої реєстрації, а також у 30-денний строк видалить Ваші персональні дані, у разі, якщо такий запит матиме місце.

  1. Права інтелектуальної власності

4.1. Цей Сайт і весь його зміст (включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення, файли, графічні об’єкти та інша інформація) є власністю ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», його афілійованих осіб і (або) третіх осіб, як це зазначено на Сайті, і (або) ліцензіарів і захищається Законом України «Про авторське право і суміжні права», товарні знаки та іншими законами України та інших країн. Якщо прямо не передбачено інше, Сайт призначений виключно для Ваших особистих потреб. Використання матеріалів цього Сайту в інших цілях (включаючи, але не обмежуючись: використання Сайту в зв’язку з підприємницькою діяльністю; внесення змін, поширення, передачу, створення, трансляцію, відтворення, публікацію, видачу ліцензій або зворотне проектування будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту; створення, передачу або продаж похідних продуктів від будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту) без попереднього письмового дозволу суворо забороняється.5

               5.Зміни до цих Умов

5.1. Ми залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни до Правил користування Сайтом, як в цілому, так і будь-яких їх частин (наприклад положення про конфіденційність), тому ми рекомендуємо Вам регулярно їх переглядати.

              6.Заключні положення

6.1. Відмова від гарантій

Ви використовуєте цей Сайт під Вашу власну відповідальність. Цей Сайт надається на умовах «як є» і «як доступно». ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» і / або Допущені треті особи безумовно і в явній формі відмовляються від будь-якого виду гарантій, як ясно виражених, так і таких, що маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись: гарантії якості та придатності для тієї чи іншої конкретної мети і будь-які гарантії того, що матеріали цього Сайту не порушують будь-яких прав; доступ до даного Сайту буде безперервним і не буде схильним до помилок; що даний Сайт буде безпечний; що даний Сайт або сервери, які підтримують Сайт, не міститимуть вірусів; що інформація на цьому Сайті буде повною, точною або своєчасною. Якщо Ви завантажуєте будь-які матеріали з даного Сайту, Ви робите це виключно на Ваш особистий розсуд і під Вашу власну відповідальність. Відповідальність за будь-який збиток Вашій комп’ютерній системі чи втрату даних, які виникають в результаті завантаження таких матеріалів, лежить виключно на Вас. На додаток до вищесказаного, Ви приймаєте на себе вартість всіх витрат, необхідних для обслуговування, відновлення або виправлення такого збитку.

6.2. Обмеження відповідальності

У найбільш повному обсязі, що не є забороненим чинним законодавством, Ви розумієте та погоджуєтесь, що ні ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД», ні жодна з Допущених третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, що мають відношення або виникають внаслідок Вашого використання або неможливості використовувати цей Сайт або в результаті будь-яких інших дій, які ми або будь-яка з Допущених третіх осіб зробили або не змогли зробити у зв’язку або в результаті Вашого спілкування з нами або з будь-якою із Допущених третіх осіб у зв’язку з цим Сайтом. Дані положення поширюються на помилки, упущення, переривання, несправності, затримки, комп’ютерні віруси, втрату Вами прибутку або інформації, несанкціонований доступ або порушення Ваших пересилань або Вашої інформації, а також інший матеріальний або нематеріальний збиток. Дане обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, чи стягуються збитки на підставі умов договору, в результаті недбалості або на будь-яких інших підставах, що виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використовувати або наданням інформації, послуг, продукції або матеріалів, доступних на цьому Сайті, і навіть у тому випадку, якщо ми або будь-яка Допущена третя особа виявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення таких збитків. Ми вправі у будь-який час без попереднього попередження розширити, видозмінити, призупинити або повністю закрити Сайт, або будь-яку його частину і не несемо ніякої відповідальності за це.

Цей Сайт може містити згадку або посилання на інші Сайти. Ми не несемо ніякої відповідальності, пов’язаної з використанням Вами таких Сайтів. Згадки або посилання на інші Сайти на нашому Сайті надаються тільки в інформац